Wednesday, December 18, 2013

Dhaka University 1st Year Girl Photo Gallery New

Dhaka University-er Notun Notun Sundorider Khala-Mija Nite asun. Norom Dudu khate kar na valo lage? Is ki koto sundor dudu jodi paitap tahole chustam r chudtam. r ki santi paitam. mojar kotha kaw ke bolte parbo na ki je valo hoto. mone koto asa akta Dhaka University er notun New Model Girl er dudu khabo r chudbo oh santi. 

Dhaka University meke dudu te onek test ase. ty valo lage Dhaka Model  meyeder dudu dekhte kapor khola meyeder dekhte onek aram lage. mon ta koy dukheya dai. r santi onuvob kori. maje maje monta koy meyeder dudu chibiya khai r gile feli oh santi Model meyeder chuder mojai alada.